Wchodzący w skład aglomeracji łódzkiej Zgierz zaliczany jest do najstarszych miast regionu. Bogata historia miasta liczona od nadania praw lokacyjnych w roku 1288 pozostawiła wiele śladów i pamiątek w postaci zabytków. Wśród świadków historii Zgierza są również nekropolie.

Historia nagrobkami pisana

Wiele zabytkowych nagrobków można znaleźć na utworzonym w latach dwudziestych XIX wieku cmentarzu św. Józefa i Wawrzyńca. Jest to cmentarz rzymskokatolicki pozostający w administracji Kurii Archidiecezji Łódzkiej. Około 11 tysięcy grobów rozmieszczono na powierzchni ok. 5 ha. Miejsce wiecznego spoczynku znalazło tu wiele wybitnych postaci życia gospodarczego, politycznego i społecznego miasta. Perłą wśród cmentarnych zabytków są grobowce z niezwykle rzadkiego czerwonego piaskowca oraz liczne rzeźby – elementy architektury cmentarnej.

Na cmentarzu znajdują się kwatery legionistów Piłsudskiego oraz innych żołnierzy walczących w okresie I wojny oraz wojny polsko-bolszewickiej i polsko–niemieckiej w roku 1939.
Współcześnie w Zgierzu działa pięć czynnych nekropolii. Najwięcej pochówków odbywa się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Konstantynowskiej.

pogrzeby w zgierzu

Zgierz – jak wybrać najlepsze zakłady pogrzebowe?

Wśród 58 tysięcy mieszkańców miasta Zgierz niemal 20% to osoby w wieku powyżej 65 roku życia. Nie dziwi więc fakt, że niemal codziennie na zgierskich cmentarzach dokonuje się pochowków.

Rodziny zmarłych stają przed poważnym dylematem wyboru solidnego zakładu pogrzebowego. Warto skorzystać z serwisu https://funer.com.pl/szukaj,Zgierz,20,1,1.html, który prezentuje sprawdzone firmy funeralne – najlepsze zakłady pogrzebowe w Zgierzu i okolicach. Wyszukiwarka „Funer” podaje podstawowe informacje o zakładach pogrzebowych działających w regionie (nazwa, adres, numery kontaktowe i alarmowe, lokalizacja na mapie) i odsyła po szczegóły na strony www tych firm.

Zakłady pogrzebowe godne zaufania

Przegląd ofert usług pogrzebowych warto rozpocząć od porównania cen usług podstawowych – tych, bez których organizacja pochówku jest niemożliwa. Jest to najbardziej sprawdzony, obiektywny sposób na znalezienie wykonawcy dającego najbardziej atrakcyjną ofertę cenową.
Do podstawowych usług pogrzebowych zaliczamy:
• Eksportację zwłok z miejsca zgonu,
• Transport zwłok na terenie kraju i za granicą,
• Przechowywanie zwłok w chłodni,
• Kosmetykę pośmiertną,
• Zakup trumny, urny, innych akcesoriów pogrzebowych.
• Odkrycie i zakrycie grobu.

Warto także porównać koszty kremacji, balsamacji, przygotowania kompozycji kwiatowych, nekrologów, oprawy muzycznej, przewozu żałobników, organizacji stypy. Nie bez znaczenia jest także możliwość skorzystania z pomocy przedstawicieli firmy przy załatwianiu wszelkich formalności urzędowych. Ważne są również wygodne, elastyczne formy płatności za usługi pogrzebowe, w tym możliwość odroczenia zapłaty do czasu uzyskania zasiłku pogrzebowego z ubezpieczalni.