Strata bliskiego nam człowieka nigdy nie jest łatwym momentem. Mimo to trzeba zebrać siły, by przygotować ceremonię ostatniego pożegnania. Organizacją większości spraw zwykle zajmuje się zakład pogrzebowy. To właśnie pracownicy tego typu firm przejmują najważniejsze zadania. Usługi pogrzebowe oferowane są zazwyczaj kompleksowo, jednak wiele rzeczy wykonuje także rodzina zmarłego. Przykładem może tu być stworzenie nekrologu. 

Nekrologi to komunikaty, których głównym zadaniem jest poinformowanie o śmierci danej osoby. Zwykle mają formę pisemną i zamieszczane są w gazetach lub na odpowiednich stronach internetowych, choć często trafiają także do innych środków masowego przekazu, jak telewizja czy radio. Wiele osób myli je z klepsydrami, które co prawda pełnią dość podobną rolę, ale mają fizyczną, papierową formę i rozwieszane są na słupach, drzwiach, ścianach budynków, tablicach ogłoszeń w okolicy, w której zmarły mieszkał, pracował lub uczył się. Nekrologi upublicznia się zazwyczaj dość szybko – niemal od razu, gdy zakład pogrzebowy rozpocznie swoje działania. Co ważne, powinna być w nich zawarta również informacja dotycząca pochówku, by osoby chętne pożegnać zmarłego wiedziały gdzie, kiedy i o której godzinie nastąpi ceremonia. 

Wielu ludzi nie wie jednak, jak napisać nekrolog. Często zredagowanie takiego komunikatu wchodzi w skład usługi pogrzebowej, oferowanej przez firmę funeralną. Warto pamiętać, że nekrolog powinien mieć krótką, zwięzłą formę. Należy umieścić w nim przede wszystkim imię i nazwisko osoby zmarłej, datę jej śmierci oraz termin i miejsce pochówku. Informacje te poprzedzone bywają odpowiednim wstępem, np. w postaci zdania „Z wielkim żalem zawiadamiany…” lub jakiegoś cytatu bądź motta związanego ze śmiercią czy przemijaniem. Niejednokrotnie nekrolog zawiera również informacje dodatkowe, np. ile zmarły miał lat, czym się zajmował, jaki miał stopień naukowy czy wojskowy itp. Na koniec podane jest, kto przekazuje tę treść – zwykle jest to najbliższa rodzina.

Komunikat tego rodzaju musi mieć oczywiście odpowiednią formę wizualną. Zwykle wykonany jest czarną czcionką na białym tle, w minimalistycznej wersji, przy czym największymi literami napisane jest zawsze imię i nazwisko osoby, która zostanie pożegnana. Jeśli rodzina ma problem, jak przygotować nekrolog, może poprosić o to zakład pogrzebowy. Doświadczeni pracownicy z pewnością wykonają taką usługę, oczywiście na podstawie informacji udzielonych przez najbliższych zmarłego. Warto pamiętać, że komunikaty tego rodzaju bywają zamieszczane w prasie i w sieci również z okazji rocznicy śmierci. Często podaje się w nich także datę i miejsce mszy w intencji zmarłego.