Siedlce to piękna miejscowość w województwie mazowieckim. Również tutaj, jak i w Stolicy województwa można spotkać się z dużą konkurencją wśród zakładów pogrzebowych. Wiele firm oferuje coraz to nowsze usługi i oferty, które jak najbardziej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jakie usługi pogrzebowe oferowane są w zakładach pogrzebowych na poszczególnych etapach? 

Etap pierwszy — eksportacja ciała do chłodni 

Większość zakładów pogrzebowych w Siedlcach oferuje całodobową eksplorację do chłodni. Rodziny mogą zadzwonić do wybranego zakładu, który niezależnie od dnia i godziny zorganizuje transport zmarłego do pomieszczeń chłodniczych. Kolejnym krokiem jest wyrobienie w USC aktu zgonu, który pozwoli rodzinom rozpocząć oficjalne przygotowanie do pochówku. W imieniu klienta pracownik zakładu pogrzebowego może sam udać się do urzędu, gdzie otrzyma stosowny dokument. 

Etap drugi — rozmowy w biurze pogrzebowym

W kolejnym etapie pracownicy zakładu omówią z rodziną najważniejsze szczegóły pogrzebu. W biurze ustala się wszystko, a na podstawie wybranych ofert każda zostanie przygotowany koszt pogrzebu. Może on zostać wliczony w koszt zwrotu z zasiłku pogrzebowego, tym samym rodzina będzie musiała pokryć wyłącznie koszt przekraczający 4 tysiące złotych. W biurze pogrzebowym wybiera się: 

  • datę i godzinę pogrzebu
  • miejsce pogrzebu (cmentarz i kwaterę) 
  • pogrzeb urnowy lub tradycyjny
  • pochówek świecki lub wyznaniowy
  • muzykę na pogrzeb
  • oprawę florystyczną
  • akcesoria pogrzebowe. 

Etap trzeci — uroczystość pogrzebowa 

Po wszystkich ustaleniach personel zakładu pogrzebowego w Siedlcach organizuje uroczystość pogrzebową zgodną z oczekiwaniami rodziny. W trakcie uroczystości zapewniony zostaje namiot pogrzebowy oraz obsługa, która zadba o to, aby wszystko przebiegło zgodnie z normami i z największym szacunkiem. Po uroczystości pogrzebowej najbliższa rodzina Zmarłego może zaprosić pozostałych uczestników na konsolację. Niektóre domy pogrzebowe w Siedlcach oferują również pomoc w znalezieniu odpowiedniej restauracji na stypę.