W prawie polskim transport zwłok regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz kilka rozporządzeń Ministra Zdrowia. Przewóz zwłok po terytorium Rzeczpospolitej jest przedmiotem nadzoru Inspektoratów Sanitarnych (powiatowych lub granicznych). Środkami transportu mogą być samochody, samoloty lub statki.

Transport zwłok po terytorium RP

Do przewozu na odległość do 60 km nie potrzebne są żadne dokumenty i spełnianie dodatkowych warunków. Na odległościach dalszych oraz w przypadku transportu zwłok z terytorium kraju lub transportu zmarłego do kraju należy się liczyć z koniecznością skompletowania kilku pozwoleń od władz samorządowych i sanitarnych.

Przewóz musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi bezpieczeństwa sanitarnego i technicznego. Samochody – karawany, to najczęściej stosowany środek transportu zwłok lub szczątków w urnach. Karawany powinny być odpowiednio oznakowane, część przeznaczona dla trumny czy urny musi być oddzielona od kabiny, przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem czy wypadnięciem, po transporcie wymogiem niezbędnym jest dezynfekcja.

Przez terytorium RP mogą przejeżdżać transporty zwłok z innych krajów (tranzytem). Jest to możliwe po uzyskaniu zgody polskiego konsula z kraju, z którego odbywa się przewóz.

Transport zwłok poza granice RP

By wywieźć zwłoki lub szczątki z Polski w celu uzyskania zezwolenia należy przedłożyć komplet dokumentów od władz kraju – miejsca pochówku oraz od krajów leżących na drodze przejazdu transportu. W treści tych dokumentów są stwierdzenia o braku przeciwwskazań do pochówku, względnie przewozu ciała czy szczątków przez dane terytorium.

Transport zwłok do Polski

To coraz częściej załatwiane pozwolenia – Polscy są coraz bardziej mobilni, wyjeżdżają za granicę i często dopada ich tam zły los. Sprowadzenie szczątków z zagranicy możliwe jest na wniosek krewnych zmarłego do czwartego stopnia pokrewieństwa. Transport można zlecić firmie np. Glob Drejka.

W Polsce należy uzyskać zgodę starosty właściwego dla miejsca planowanego pochówku oraz zgody sanitarne.

Za granicą wszelkie formalności załatwia się za pośrednictwem konsulatu polskiego. Wydanie zgody na przewóz wymaga opłaty urzędowej. Konsul do wydania zgody potrzebuje potwierdzenia, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej. W przypadku takiej przyczyny zgodę na sprowadzenie szczątków można uzyskać nie wcześniej jak po upływie dwóch lat.