Dla każdego z nas śmierć bliskiej osoby to traumatyczne przeżycie. Niestety w tych ciężkich chwilach na nasze barki spada odpowiedzialność za organizację godnego pochówku. Szczęśliwie pomóc może zakład pogrzebowy.

Sprawnie i godnie

Usługi pogrzebowe oferowane przez zakłady obejmują niemalże wszystkie działania związane z pochówkiem ciała. Profesjonalny zakład zajmie się transportem zwłok, także z poza Polski, pomoże we wszelkich formalnościach związanych z pochówkiem oraz z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego. Jednym z takich zakładów jest pogrzebykuleczka.pl.

Zakład pogrzebowy zajmie się również zgodnym z życzeniami członków rodziny przygotowaniem ciała oraz przejmie wszystkie obowiązki organizacyjne związane z pogrzebem. W zakładzie, z którego pomocy korzystamy zakupić możemy również konieczną do pochówku trumnę lub urnę oraz dewocjonalia.

Kremacja zwłok – czy Katowice posiadają krematorium?

Jeżeli organizacją pogrzebu zajął się zakład pogrzebowy musimy określić, czy chcemy kremacji oraz, czy pochówek będzie religijny.
Od niedawna przy ul. Cmentarnej 18 w Katowicach funkcjonuje Dom Pożegnań, czyli pierwsze i jak dotychczas jedyne w mieście krematorium. Decydując się na kremację poniesiemy mniejszy nakład finansowy na trumnę.

Dostępne urny są w nieco niższych cenach. Jeżeli ciało zostało skremowane musimy zdecydować, gdzie pochowane zostaną prochy. Zgodnie z polskim prawodawstwem prochy mogą być jedynie pochowane w kolumbarium lub grobie. Chociaż do niedawna wykup miejsca w kolumbarium był stosunkowo niski, to w ostatnich latach ich cena szybko rośnie.

Pogrzeb świecki czy religijny?

Kolną kluczową kwestią, o jakiej musimy zdecydować jest to, czy pochówek powinien odbyć się zgodnie z zasadami wyznawanej przez zmarłego religii, czy też zdecydować się na świecki pogrzeb. Decydując się na niereligijną formę pochówku możemy skorzystać z usług mistrza ceremonii.

Obecnie w Polsce działa kliku renomowanych mistrzów, którzy mogą przejąć wszystkie obowiązki związane z przeprowadzaniem ceremonii pochówku. Decydując się na tego rodzaju pogrzeb należy uwzględnić zapłatę na prowadzącego.