Traumatyczne przeżycia związane ze śmiercią bliskich odbierają siły, wyłączają myślenie, uniemożliwiają działanie racjonalne i skuteczne. Naturalnym jest więc fakt zwracania się o pomoc do wyspecjalizowanych firm, które świadczą usługi pogrzebowe.
Dzięki tworzeniu biur mobilnych zwiększa się komfort klientów, którzy mogą zlecić organizację pochówku bez konieczności wychodzenia z domu – mobilny zakład pogrzebowy przybędzie na wezwanie telefoniczne pod wskazany adres.

Co robić w przypadku zgonu bliskiej osoby?

Jeśli śmierć nastąpiła w naszej obecności lub stwierdziliśmy jej fakt po przybyciu w określone miejsce, to w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza: rodzinnego, gdy dotyczy zgonu osoby, która chorowała wcześniej lub pogotowia, gdy śmierć nastąpiła nagle. Najlepiej użyć telefonu alarmowego 112, który powiadamia wszystkie służby jednocześnie.
W przypadku podejrzenia, że zgon nastąpił na skutek przestępstwa należy postępować ostrożnie tak, aby nie zatrzeć śladów zanim zabezpieczy je policja.

Po potwierdzeniu śmierci przez lekarza konieczna jest eksportacja ciała do chłodni. Zgodnie z polskim prawem nie wolno pozostawiać zmarłych w domach. W tym momencie wiele osób jest bezradnych, gdyż nikt na taki transport nie jest gotowy. Wówczas warto skontaktować się z zakładem pogrzebowym, którego przedstawiciele natychmiast przybędą we wskazane miejsce, zajmą się eksportacją i jeśli rodzina wyrazi chęć, to podejmą rozmowy na temat organizacji pochówku.

Mobilne usługi pogrzebowe – jak to działa?

Uruchomienie mobilnego biura pogrzebowego następuje natychmiast po dokonaniu wezwania przez klienta. Właściciel zakładu pogrzebowego lub przedstawiciel firmy udaje się pod wskazany adres.

Bardzo kompetentni, wrażliwi, empatyczni profesjonalnie działający przedsiębiorcy pogrzebowi są doskonale przygotowani do rozmów z osobami przeżywającymi żałobę. Poświęcają im dużo czasu i uwagi, wysłuchują opowieści, wspomagają fizycznie i wspierają duchowo.
Podczas rozmów w domu klienta dochodzi do zawarcia umowy zlecenia usługi. Klienci najczęściej także przekazują pełnomocnictwa, na mocy których zakład pogrzebowy może w ich imieniu występować w urzędach gminy oraz w zakładach ubezpieczeń, gdzie wypłacane są zasiłki pogrzebowe a także odszkodowania prywatne z tytułu polis zawieranych w towarzystwach ubezpieczeniowych. Z upoważnienia klienta mobilna biuro załatwia także sprawy w administracji cmentarza związane z wyborem i przygotowaniem miejsca pochówku.

Z polecenia zamawiającego usługę zakład pogrzebowy ustala termin pogrzebu oraz godzinę mszy, jeśli ma to być pochówek wyznaniowy.
W domu klienta pracownicy zakładu dysponują katalogami usług i akcesoriów. Klienci mogą dokonywać wyboru korzystając z katalogów w formie tradycyjnych wydruków lub wirtualnych, prezentowanych na monitorze tabletu czy laptopa.
Nowoczesne zakłady pogrzebowe oferujące usługi biura mobilnego bardzo często posługują się wysokiej jakości animacjami komputerowymi, które w bardzo realny sposób obrazują przebieg ceremonii, kompozycje kwiatowe, wystrój grobu albo planowany w przyszłości kamienny pomnik.

Zakład pogrzebowy na wezwanie

Zamówienie usługi pogrzebowej jest bardzo proste. Wystarczy zatelefonować do zakładu pogrzebowego na podany na stronie www lub w reklamie prasowej numer telefonu. Dobre firmy funeralne mają serwisy alarmowe czynne całą dobę przez okrągły rok.
Jeśli ktoś preferuje inną formę kontaktu lub pogrążenie w traumie uniemożliwia przeprowadzenie rozmowy możliwe jest także wysłanie mejla lub wiadomości przez formularz kontaktowy umieszczony na internetowej stronie zakładu pogrzebowego.

Korzystanie z usług mobilnego biura nie wyklucza możliwości uczestnictwa osobistego w przygotowaniach do pogrzebu. Pracownicy zakładu zawsze proponują miejsce w wygodnych firmowych samochodach, którymi rodzina załatwiająca formalności będzie dowożona w dowolne punkty.
Usługi transportowe rozszerzone są także na czas pogrzebu (kursujące na terenie kraju i za granicą karawany do przewożenia urn lub trumien, transport żałobników, księdza itp.) oraz na kolejne dni czy tygodnie, które poświęca się na załatwianie formalności urzędowych, ubezpieczeniowych, spadkowych czy związanych z wystawieniem pomnika.