Usługi pogrzebowe w mieście Katowice pozwalają na godne i piękne ostatnie pożegnanie zmarłej bliskiej osoby. W zależności od potrzeb oraz preferencji, możliwa jest kremacja ciała lub pochówek w trumnie.

Kremacja jest coraz popularniejszą formą chowania zmarłego. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że niewiele cmentarzy dysponuje odpowiednimi miejscami pozwalającymi pochować kilka zmarłych osób w jednym grobie bez wieloletnich odstępów czasowych. Kremacja pozwala na pochowanie bliskiego zmarłego w rodzinnym grobie, nawet gdy nie upłynął wymagany prawem czas od poprzedniego pogrzebu.

Do kremacji zmarłego układa się w specjalnej trumnie, która jest pozbawiona metalowych oraz materiałowych elementów. Decydując się na pochówek poprzez kremację, można zrezygnować z tradycyjnego ubioru do trumny i owinąć ciało całunem. Jeśli zmarły posiadał rozrusznik, należy go bezwzględnie usunąć przed kremacją.

Choć przez długi czas wiara chrześcijańska nie uznawała kremacji, w roku 1963 ta forma pochówku została dopuszczona przez Kościół Katolicki.

Zakład pogrzebowy z Katowic może także przeprowadzić tradycyjny pogrzeb z pochówkiem w trumnie. Wówczas to zakład pogrzebowy kompleksowo obsługuje pogrzeb: przewozi ciało zmarłego do swojego zakładu, przygotowuje je do pogrzebu, dowozi w trumnie na cmentarz. Usługi pogrzebowe obejmują również przygotowanie dołu pod trumnę oraz przemarsz z trumną do miejsca pochówku.

Tam, pracownicy zakładu pogrzebowego opuszczają trumnę do wcześniej przygotowanego miejsca i zakopują ją. Następnie na życzenie rodziny mogą zająć się ułożeniem kwiatów przyniesionych przez osoby żegnające zmarłego.