Śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna tragedia dla rodziny i bliskich. Jest to czas bólu i żalu. Jest to jednak czas, w którym konieczne jest dopełnienie różnych formalności związanych ze zgonem i przygotowaniem po pochówku.

Stwierdzenie zgonu w domu

W przypadku kiedy do zgonu dojdzie w domu wówczas członkowie rodziny wezwać muszą pogotowie informując dyspozytora, iż celem przyjazdu lekarza jest stwierdzenie zgonu. Takie stwierdzenie zgonu przez lekarza jest konieczne ponieważ lekarz wydaje wówczas kartę zgonu. Jeśli natomiast to zgonu dojdzie w szpitalu wówczas to szpital wydaje kartę zgonu.

Posiadając kartę zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu zgłoszenia zgonu oraz w celu złożenia wniosku o wydanie aktu zgonu przez urząd. Wiedzieć trzeba, że czas na zgłoszenie zgonu do USC wynosi 3 dni od dnia, w którym zgon nastąpił.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

Kolejnym krokiem jest uzyskanie zasiłku pogrzebowego. Zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O zasiłek pogrzebowy ubiegać może się najbliższa rodzina zmarłego. Trzeba jednak wiedzieć, że celem zasiłku pogrzebowego jest pokrycie kosztów pogrzebu. Może zatem wystąpić taka sytuacja, np. w przypadku osoby samotnej, że koszty pogrzebu zostaną pokryte przez gminę. Wówczas to właśnie gmina ma prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego

Zgon bliskiej osoby to oczywiście także organizacja pogrzebu. W tym celu wybrać należy odpowiedni zakład pogrzebowy. Najlepiej oczywiście jeśli będzie to zakład funkcjonujący w miejscowości, w której ma odbyć się pogrzeb. Np. pogrzeby w Tarczynie i Grójcu przygotowuje i organizuje zakład pogrzebowy Cerber.

Wybierając zakład pogrzebowy warto zwrócić uwagę na to jakie usługi pogrzebowe oferuje dany zakład. Często bowiem usługi te są bardzo szerokie. Zakład pogrzebowy może nie tylko zorganizować tradycyjny pochówek do grobu ziemnego, ale może także przygotować pogrzeb poprzedzony kremacją. Tą formą pochówku z roku na rok zainteresowanych jest coraz więcej osób. Dlatego kiedy wybierany jest zakład pogrzebowy warto jest z jego przedstawicielem omówić wszystkie szczegóły pogrzebu.